Warning: Use of undefined constant core_mods - assumed 'core_mods' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/trimmettegnestue.dk/public_html/wp-content/themes/trimmet/functions.php on line 14
Fra idé til færdigt byggeri - Trimmet Tegnestue
 

Fra idé til færdigt byggeri

Hvis man går med tanker om at bygge i år, skal man allerede nu gå i gang. For at give jer en bedre idé omkring varigheden af vores 5 faser, vil vi herunder lave et tænkt eksempel på en til- og ombygning, startende dags dato og en estimeret byggetid på 12 uger.

Fase 01 – Reality Tjeck
Fredag d. 7.02.2013, uge 6:
I tager kontakt til os og spørger om vi kan hjælpe med en til- og ombygning af jeres enfamiliehus.
Den kommende uge vil vi tage ud til et uforpligtende møde, hvor vi får en snak om hvad i har af ønsker osv. og om disse er realistiske. Vi får set ejendommen og dannet os nogle indtryk.
Herefter tager vi hjem og udarbejder et tilbud på de enkelte faser som i accepterer. Så er det tid til at gå videre til næste fase, og vi får planlagt forløbet i vores kalender.

Fase 02 – Skitsering og idéudvikling
Onsdag d. 11.02.2013, uge 8:
Vi tager ud opmåler ejendommen således at vi har et grundlag at arbejde videre med. Derefter tager vi hjem og får tegnet de eksisterende forhold op. Nu begynder vi så ud fra jeres ønsker, vores indtryk og hvad der kan lade sig gøre indenfor bygningsreglementet, at projektere til- og ombygningen. Når så vi har udarbejdet et idéoplæg sender vi det til jer, til en gennemgang. I har nogle idéer/ændringer til projektet, og disse får vi så indarbejdet. Når i er tilfredse med projektet går vi videre i næste fase.

Fase 03 – Orden i papirerne
Onsdag d. 13.03.2013, uge 11:
I denne fase er i som bygherre ikke involveret på samme måde. Her drejer det om for os, at få lavet det kommunen ønsker for at give en byggetilladelse. Det godkendte idéoplæg danner selvfølgelig grundlag for disse tegninger. Når så vi har udarbejdet det vi også kalder forprojekt (plan, snit, facader, varmetabsramme m.m.), sender vi dette forbi jer til godkendelse. Vi sender nu materialet til kommunen. De har normalt en sagsbehandlingstid på 4-6 uger. (Kræves der landzonetilladelse eller dispensation kan det tage op til 6 uger ekstra). Efter der er givet byggetilladelse går vi videre til næste fase.

Fase 4 – Udbud og entreprenørvalg
Mandag d. 01.04.2012, uge 14:
Vi går i gang med at udarbejde udbudsmateriale. Dette er bl.a. beskrivelse på tegninger, tidsplan, rumskemaer som beskriver hvad der skal ske i de enkelte rum. Det indebærer også udarbejdelse af en detaljeret tilbudsliste for hver entreprise hvor de enkelte arbejder står beskrevet. Denne udfyldes senere af entreprenøren hvor han prissætter de enkelte arbejder. I denne fase skal i også tage stilling til hvilken type vinduer, døre, gulv, inventar, armaturer og materialevalg i ønsker. Alt dette får vi skrevet ind i udbudsmaterialet. Når i har godkendt udbudsmaterialet, sender vi det ud til de bydende entreprenører. De skal typisk bruge 3 uger på at regne pris. I disse tre uger mødes vi også med de bydende hos jer, til et gennemgangsmøde. Når entreprenørerne har afgivet en pris og vi i fællesskab har valgt hvem der får opgaven, går vi videre til næste fase.

Fase 5 – Byggeprocess og aflevering
Mandag d. 27.05.2013, uge 22:
Byggeriet startes op, og vi afholder et opstartsmøde med alle entreprenører på pladsen. Vi vil løbene afholde et byggemøde om ugen hvor evt. konflikter, problemer m.m. løses. Efter et byggemøde skriver vi et referat, hvor alt hvad der aftales på byggemødet beskrives.

Der afholdes afleveringsforretning og byggeriet afleveres fredag d. 23.08.2013, uge 34.

Håber at dette gav jer et indblik i de forskellige faser og deres varighed.